Koningssloep: Godinnen

In opdracht van Het Scheepvaart Museum Amsterdam, ben ik in 2014 begonnen aan de conservering en restauratie van alle vergulde ornamenten van de Koningssloep. Ik geef leiding aan een kleine groep collega Restauratoren, die samen met mij er hard aan werken om in 2015 de uit 1819 afkomstige sloep weer presentabel en vaarklaar te maken. De godinnen die achter op de spiegel van het schip zijn gemonteerd, waren constructief redelijk instabiel en in het verleden meerdere malen over verguld. De twee godinnen kregen de zelfde behandeling als de grote beeldengroep op de voorzijde van de sloep. Klik op de afbeeldingen om te vergroten. Terug naar portfolio...

Koningssloep Neptunus

Koningssloep: Beeldengroep

In opdracht van Het Scheepvaart Museum Amsterdam, ben ik in 2014 begonnen aan de conservering en restauratie van alle vergulde ornamenten van de Koningssloep. Ik geef leiding aan een kleine groep collega Restauratoren, die samen met mij er hard aan werken om in 2015 de uit 1819 afkomstige sloep weer presentabel en vaarklaar te maken. De grote beeldengroep voor op het schip is vervaardigd uit vele kleine onderdelen die met gesmede spijkers zijn samengevoegd. Door de droging en natuurlijke werking van deze houten onderdelen zijn in het verleden grote scheuren ontstaan. Er is in het verleden tevergeefs geprobeerd om deze losse onderdelen door het aanbrengen van harde vullingen te consolideren. Na het verwijderen van deze honderden vullingen, zijn alle verbindingen gestabiliseerd met moderne kunsthars materialen. Voor het vergulden van de nieuwe vullingen, is een bladgoud gevonden die een mooie aansluiting heeft bij de omgevingskleur. Klik op de afbeeldingen om te vergroten. Terug naar portfolio...

Klokkengroep: globedrager en twee bazuinblazers

Klokkengroep: globedrager en twee bazuinblazers

Als multidisciplinair restauratie project, heb ik in 2013 als instellingsrestaurator bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed gewerkt aan de restauratie van een laat 18e eeuws Amsterdams staande horloge. Ik was verantwoordelijk voor de behandeling van de vergulde beeldengroep, welke door vele dikke lagen bronsverf was overschilderd. De Globedrager en twee Bazuinblazers zijn een integraal onderdeel van een het horloge welke is gemaakt door K. J. Andriese, Grouw. Klik op de afbeeldingen om te vergroten. Terug naar portfolio...

vergulde lijst verzamelaar wassenaar

Schilderijlijst verzamelaar Wassenaar

In 2014 is deze lijst voorzien een totaal nieuwe vergulding omdat in het verleden de originele vergulding is weg geschuurd, waarna het gehele oppervlak is voorzien van een dikke laag bronsverf. Door corrosie is de bronsverflaag sterk verdonkerd en heeft de lijst zijn glans verloren. Klik op de afbeeldingen om te vergroten. Terug naar portfolio...

Gepolychromeerde Tafels

In 2012 heb ik voor particulieren verzamelaar een set van twee gepolychromeerde tafels gerestaureerd die door langdurige opslag in een vochtige omgeving ernstig waren aangetast. De behandeling bestond voornamelijk in het consolideren van de zeer instabiele geornamenteerde onderdelen en het verwijderen van slecht uitgevoerde restauraties. De gipsen onderdelen waren zeer instabiel en konden eigenlijk niet worden aangeraakt. Door dit gegeven werd deze behandeling zeer complex. Klik op de afbeeldingen om te vergroten. Terug naar portfolio...

vergulde lijst

Lijst Abraham Breughel

Deze bijzondere 17e eeuwse hout gestoken lijst was ernstig aangetast door houtworm. Door deze aantasting is de gehele lijst van binnen uit zeer zacht geworden, waardoor de lijst niet meer gehanteerd kon worden. Ik heb alle zachte houtdelen verhard, een dikke bruine patina verwijderd en alle ornamenten aangevuld. Met bladgoud van gelijke kleur als de originele afwerking zijn deze aanvullingen verguld. Klik op de afbeeldingen om te vergroten. Terug naar portfolio...

Schotse Lijst

In 2007 heb ik voor een particuliere Rotterdamse verzamelaar een zeer bijzonder Schotse lijst behandeld. Waarschijnlijk is deze lijst origineel bij het schilderij en vervaardigd in de 19e eeuw. De bijzonderheid van de lijst zit hem in het materiaal gebruik. De ornamenten van de lijst zijn gemaakt van een nog onbekend vezelmateriaal, welke geperst werd in mallen en vervolgens verguld. Klik op de afbeeldingen om te vergroten. Terug naar portfolio...

Marskramer klimaatvitrine

Microklimaatvitrine ‘De Marskramer’

'De Marskramer' Jheronimus Bosch ca. 1493 Voor Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam, heb in 2009 een grote aanpassing gemaakt in de presentatie van het laat 15e eeuwse schilderij van Jheronimus Bosch. Het schilderij was in het verleden in een donkere vitrine geplaats, waardoor dit paneel niet tot zijn recht kwam. Verder was deze beschermende maatregel volgens de huidige specificaties, een onvoldoende bescherming tegen klimaat wisselingen, waardoor schade aan het paneel zou kunnen ontstaan. De vroegere 19e eeuwse lijst is gerestaureerd en voorbereid op het bevestigen van een Microklimaatvitrine. Nadat ik de microklimaatvitrine had aangebracht, was dit gevoelige paneel weer beschermd tegen vandalisme en klimaatwisselingen. Klik op de afbeeldingen om te vergroten. Terug naar portfolio...

Drieluik Cornelis Engebrechtsz

Drieluik Cornelis Engebrechtsz

In 2012 heb ik voor Museum “De Lakenhal” Leiden, de lijsten behorende bij het Triptiek “ Twee Altaarstukken van de stichters” door Cornelis Engebrechtsz gerestaureerd, die in een zeer matige conditie verkeerde. De lijsten waren constructief instabiel en de vergulde binnenprofielen waren erg aangetast door vocht, waardoor een groot gedeelte van de originele afwerklaag verloren was gegaan. Na het verwijderen van meerdere restauraties is er grondig onderzoek naar de originele afwerklagen gedaan. Om te komen tot een presentabel object, was het nodig om deze binnenprofielen opnieuw op te bouwen met een klassieke polimentvergulding. Klik op de afbeeldingen om te vergroten. Terug naar portfolio...

Ensemble Meubelmaker Jacob

In 2010 heb ik voor een Rotterdamse particuliere verzamelaar een ensemble vergulde meubelen gerestaureerd. Dit Ensemble bestaat uit twee Fauteuils en één Bergeré. De meubels zijn in de 18e eeuw gemaakt door de beroemde meubelmaker Jacob Rue d. Meslee. In 2012 heb de 19e eeuw bank, die is geïnspireerd op de 18e eeuwse originele zitmeubelen, gerestaureerd. In het verleden is de vergulding sterk door vocht aangetast en de door bronsverf overschilderde vergulding is grotendeels verloren gegaan. Klik op de afbeeldingen om te vergroten. Terug naar portfolio...

Microklimaatvitrine ‘Toren van Babel’

'Toren van Babel' Pieter Breughel de oude ca. 1560 Voor Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam, heb ik in 2010 een oude klimaatvitrine uit de jaren 80, verwijderd en vervangen door een lichtere variant, en gebouwd volgens de huidige specificaties. Hiermee is het paneel goed beschermd en kunnen bezoekers van dichtbij de prachtige detaillering op het schilderij bewonderen. Klik op de afbeeldingen om te vergroten. Terug naar portfolio...

Nieuw vergulde lijsten

In 2014 is een bijzondere ensemble van vijf nieuwe spiegellijsten gesneden door de Utrechtse Beeldensnijder Miki Witmond. Op zijn verzoek heb deze lijsten voorzien van een klassieke Polimentvergulding. Klik op de afbeeldingen om te vergroten. Terug naar portfolio...

Nieuwe lijsten centraal museum utrecht

Nieuwe lijsten Centraal Museum

Voor het Centraal Museum Utrecht, heb ik in 2008 en 2009 verschillende nieuwe lijsten vervaardigd omdat de originele lijsten niet meer behouden zijn gebleven. Klik op de afbeeldingen om te vergroten. Terug naar portfolio...

load more